Custom Code


در سال 1390 با چند تن از همفکران و صتعتگران باسابقه ایران دراج صنعت را در یک کارگاه کوچک تاسیس کردیم .
کارگاه ما هنوز کوچک است اما مجموعه ما و دوستانمان به اندازه خاور میانه بزرگ شده است

اولین پله های جمع شدنی .

مختصری در مورد راه پله های جمع شدنی


ما رد پای پله های جمع شونده را در سال 1918 در انگلستان پیدا کردیم
. ظاهرا همیشه مواردی از مزاحم بودن پله وجود داشته .


 هر طرحی به گونه ای به حل مشکل پرداخته است و به جایی رسیده که هم اکنون در بیشتر اماکن قابل استفاده است 

اما هنوز مشکلات باقیست

جهت صرفه جویی در انرژی


این پله ها در سبک ترین حالت ممکن ساخته می شوند که از چند طریق این کار انجام می شود یکی از راه ها استفاده از چوب است که در جابجایی و بارگذاری متعدد و بلند مدت عمر و استحکام زیادی ندارد هر چند که بطور گسترده ای تولید و استفاده می شود 

راه دیگر استفاده از ورق سبک آهن است که با فرم دهی مناسب نقاط ضعف پله های چوبی را ندارد و امروزه کاربرد بیشتری از راه پله های جمع شونده چوبی پیدا کرده است. 

Lorem


اشکالی که پله های جمع شونده ساخته شده از ورق فرم داده شده آهنی دارند
اینست که حین استفاده لرزش پیدا می کند . این البته هیچگونه خطری برای
کاربر ندارد امابرای بسیاری از جمله گروه های سنی پایین یا بالا استفاده از
آن مشکلاتی به همراه دارد

دراج صنعت اولین و تنها طراح و سازنده راه پله های جمع شدنی در ایران


راه سوم استفاده از مواد مستحکم و سبک جدید مثل آلومینیوم است که استفاده از آن برای ساخت راه پله متحرک رو به گسترش است


پله های متحرک آلومینیومی نقطه ضعف فنی ندارند، قیمت تمام شده ساخت آن بالاتر است اما در ساختمان سازی مدرن کاربرد خود را پیدا کرده است .


راه پله های دراج صنعت یه این شیوه ساخته می شوند .