معرفی محصول

راه پله دراج مدل فیروز

در طراحی این پله از مکانیزم المانهای موازی بگونه ای استفاده شده که کفی ها در هر موقعیتی زاویه طراز خودرا حفظ کنند . 
از اینرو این مدل برای سطوح متحرک بسیار کاربردی میتواند باشد .مثلا  در راه پله های متحرک مورد نیاز در خودرو ها و تراک ها که وضعیت و ارتفاع محل نشستن پله نامشخص و بسیار متنوع می تواند باشد استفاده از این مکانیزم راه حل نهایی میتواند باشد . حین طراحی این پله متوجه شدیم که سگ ها عمدتا از سطوحی که زیر آن خالی باشد وحشت دارند .به همین دلیل سگها از درخت بالا نمی روند . . راه پله مدل فیروز هم اولین راه پله خانگی با مکانیزم موازی است که ساخته می شود و هم کاربران عمده آن اولین سگهایی هستند که با چند روز آموزش بالاخره بر ترس خود غلبه کرده وارد سطوحی شدند که نور از زیر آن رد می شوند . 

عکسهایی از راه پله مدل فیروز

عملکرد مدل فیروز