معرفی محصول

راه پله دراج مدل بیتا

راه پله جمع شو با شاسی آهنی و کف پله های مخصوص دراج برای راه پله های متحرک . 
مخصوص جمع شدن در دریچه عمودی . 
مناسب برای دسترسی به ورودی های دیواری در ارتفاع
چند نمونه از پله های مدل بیتا که در شرکت دراج طراحی و

 ساخته شده 


عملکرد مدل بیتا